Copyright © 2014  "JATA EMONA" 
Proizvodnja    krmil    ima    na    poslovnem    področju    krmil družbe   Jata   Emona,   d.o.o.   že   več   kot   50   letno   tradicijo in   trenutno      poteka   na   petih   lokacijah:   v   Ljubljani,   v Škofji Loki, v Novem Mestu, v Ljutomeru in v Ajdovščini.
Osnova    za    porazdelitev    proizvodnje    po    posameznih lokacijah    je    geografske    narave    in    specializacija    po posameznih proizvodnih programih. Tako    v    največji    mešalnici    v    Ljubljani    in    v    manjši    v Ljutomeru        proizvajamo        brez        GSO        (gensko spremenjenih   organizmov)   in   GSO   krmila   za   vse   vrste in   kategorije   živali,   v   mešalnici   v   Ljubljani   poteka   tudi proizvodnja      premiksov      in      mineralno      vitaminskih dodatkov.   V   mešalnicah   v   Novem   mestu   in   v   Ajdovščini proizvajamo   le   krmila   brez   GSO,   v   mešalnici Ajdovščina pa   tudi   krmila   ekološkega   programa.   V   mešalnici   Škofja Loka      pa      glede      na      proizvodni      program      lahko uporabljamo tudi ribjo moko. Na    vseh    lokacijah        uporabljamo    le    najkakovostnejše surovine,   katerih   kakovost   se   preverja   že   na   izvoru   pri dobavitelju in nato na samem vhodu v mešalnice. Del    žit    je    tudi    domačega    porekla    in    jih    odkupujemo neposredno od slovenskih proizvajalcev. Kljub     različnim     lokacijam,     je     proizvodnja     vodena
centralno,    prav    tako    so    centralno    organizirani    vzporedni oddelki,   kot   je   nabava   surovin,   prodaja   izdelkov,   tehnološka služba   in   kontrola   kakovosti.   Naši   glavni   cilji,   so   maksimalna in     stabilna     kakovost     izdelkov,     pravočasna     priprava     in odprema      izdelkov      končnim      kupcem      in      optimalna učinkovitost in racionalnost proizvodnih procesov. Želene   cilje   in   rezultate   dosegamo   s   sodobno   opremo   od transporta    in    skladiščenja,    preko    različnih    mlinov,    tudi valjčnih,    s    hitrimi    in    natančnimi    mešalci    pa    do    končne termične       obdelave       krmil       s       superkondicionerjem, expandiranjem     in     peletiranjem.     Na     vseh     korakih     od sprejemanja    surovin,    proizvodnih    procesov    do    odpreme končnih   izdelkov,   spremljamo   parametre,   ki   določajo   končno kakovost.   Sprotna   in   končna   kontrola   odreja,   ali   je   izdelek primeren za prodajo ali ne. Celoten     proizvodni     sistem     je     organiziran     po     HACCP programu.     Kontinuirano     pravilnost     vseh     postopkov     pri proizvodnji     Brez     GSO     krmil     za     krave     dokazujemo     s pridobljenim   certifikatom      IKC   –   Maribor   po   standardu   »Brez GSO    –    Brez    gensko    spremenjenih    organizmov©«    in    pri proizvodnji   Brez   GSO   krmil   za   purane   s      certifikatom   po standardu    »Codex    Alimentarius    Austriacus    on    GMO-free production«,   nadzornega   organa   AGROVET   iz   Avstrije.   Za proizvodnjo     ekoloških     krmil     imamo     pridobljen     certifikat kontrolnega organa Inštitut KON–CERT iz Maribora.
NOVO
LJUBLJANA 01/ 584 26 65 031 350 500 01/ 584 26 07 narocila.krmila@jata-emona.si IZVOZ KRMIL mag. Boris Bevc 01 584 26 59 NOVO MESTO 07/ 393 19 22 031 704 339 AJDOVŠČINA 05 / 36 44 513 LJUTOMER 02 / 58 58 864 031 790 528
PRODAJA KRMIL
KATALOGI NOVICE
LJUBLJANA LJUBLJANA