Krmila

Proizvodnja krmil

Proizvodnja         krmil         ima         na         poslovnem         področju         krmil         družbe         Jata         Emona,         d.o.o.      več         kot      60         letno         tradicijo        in    poteka na štirih  lokacijah: v Ljubljani, v Škofji Loki, v Novem Mestu, in v Ljutomeru.                     Osnova            za            porazdelitev            proizvodnje            po            posameznih            lokacijah            je         geografske         narave         in         specializacija         po        posameznih      proizvodnih   programih.      Tako         v         največji         mešalnici         v         Ljubljani         in         v         manjši         v         Ljutomeru        proizvajamo         brez         GSO         (gensko         spremenjenih         organizmov)         in      GSO         krmila         za         vse         vrste         in         kategorije         živali,        v         mešalnici         v         Ljubljani         poteka         tudi         proizvodnja         premiksov         in         mineralno      vitaminskih            dodatkov.            V            mešalnici           v            Novem            mestu            proizvajamo            le            krmila            brez            GSO   in            krmila            ekološkega            programa.            V            mešalnici            Škofja           Loka    pa    glede    na    proizvodni    program    lahko  uporabljamo tudi ribjo moko. Na         vseh         lokacijah                  uporabljamo         le         najkakovostnejše         surovine,         katerih         kakovost         se         preverja         že         na         izvoru        pri         dobavitelju         in      nato   na   samem   vhodu   v   mešalnice.      Del   žit   je   tudi   domačega   porekla   in   jih   odkupujemo   neposredno od   slovenskih   proizvajalcev.   Kljub         različnim         lokacijam,         je         proizvodnja         vodena         centralno,         prav         tako         so         centralno        organizirani         vzporedni         oddelki,         kot         je      nabava         surovin,         prodaja         izdelkov,         tehnološka         služba         in         kontrola        kakovosti.   Naši         glavni         cilji,         so         maksimalna         in         stabilna      kakovost         izdelkov,         pravočasna         priprava         in         odprema         izdelkov        končnim         kupcem         in         optimalna         učinkovitost         in         racionalnost      proizvodnih   procesov.      Željene         cilje         in         rezultate        dosegamo         s         sodobno         opremo         od         transporta         in         skladiščenja,         preko         različnih         mlinov,         tudi         valjčnih,      s           hitrimi            in            natančnimi            mešalci            pa            do            končne            termične            obdelave            krmil            s            superkondicionerjem,           expandiranjem            in      peletiranjem.         Na         vseh         korakih         od         sprejemanja         surovin,         proizvodnih         procesov         do        odpreme         končnih         izdelkov,         spremljamo      parametre,   ki   določajo   končno   kakovost.   Sprotna   in   končna   kontrola   odreja, ali   je   izdelek   primeren   za   prodajo   ali   ne.      Celoten         proizvodni         sistem         je         organiziran         po         HACCP         programu.        Kontinuirano         pravilnost         vseh         postopkov         pri         proizvodnji      Brez         GSO         krmil         in         Ekoloških         krmil         nadzoruje         IKC         –        Inštitut         za         kontrolo         in         certifikacijo         UM,         Maribor.         Z         njihove         strani         imamo      zato         pridobljen         certifikat         za        proizvodnjo         po         sistemu         »Brez         GSO         –         Brez         gensko         spremenjenih         organizmov©«         in         Ekološki         /      organic certifikat.                                                        Katalogi krmil                                
Na področju proizvodnje krmil Brez Gensko Spremenjenih Organizmov im  Kakovosti certifikat, ki dokazuje, da Izpolnjujemo vse zahteve po standardu "Brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov", kontrolira IKC Maribor
DIREKTOR PRODAJE KRMIL  Andrej Kotar    01/ 584 26 14   NAROČNIŠKI ODDELEK   01 / 584 26 65, 031 350 500 DIREKTOR PROIZVODNJE KRMIL   mag. Jože Draganjec    01/ 584 26 02    DIREKTOR NABAVE  mag. Aleš Zavadlal    01/ 584 26 35
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Krmila

Proizvodnja krmil

Proizvodnja         krmil         ima         na         poslovnem         področju         krmil        družbe         Jata         Emona,         d.o.o.      več         kot      60         letno         tradicijo        in            poteka   na   štirih      lokacijah:   v   Ljubljani,   v   Škofji   Loki,   v Novem Mestu, in v Ljutomeru.                     Osnova                za                porazdelitev                proizvodnje                po              posameznih            lokacijah            je         geografske         narave         in        specializacija         po         posameznih      proizvodnih   programih.     Tako         v         največji         mešalnici         v         Ljubljani         in         v         manjši         v        Ljutomeru            proizvajamo            brez            GSO            (gensko          spremenjenih         organizmov)         in      GSO         krmila         za         vse        vrste         in         kategorije         živali,         v         mešalnici         v         Ljubljani        poteka         tudi         proizvodnja         premiksov         in         mineralno     vitaminskih            dodatkov.            V            mešalnici            v            Novem           mestu            proizvajamo            le            krmila            brez            GSO   in            krmila           ekološkega            programa.            V            mešalnici            Škofja            Loka            pa           glede            na            proizvodni            program            lahko      uporabljamo tudi ribjo moko. Na         vseh         lokacijah                  uporabljamo         le         najkakovostnejše        surovine,         katerih         kakovost         se         preverja         že         na         izvoru        pri         dobavitelju         in      nato   na   samem   vhodu   v   mešalnice.     Del    žit    je    tudi    domačega    porekla    in    jih    odkupujemo neposredno   od   slovenskih   proizvajalcev.   Kljub         različnim        lokacijam,         je         proizvodnja         vodena         centralno,         prav        tako         so         centralno         organizirani         vzporedni         oddelki,         kot        je      nabava         surovin,         prodaja         izdelkov,         tehnološka        služba   in   kontrola   kakovosti.   Naši         glavni         cilji,         so         maksimalna         in         stabilna      kakovost        izdelkov,         pravočasna         priprava         in         odprema         izdelkov        končnim         kupcem         in         optimalna         učinkovitost         in        racionalnost      proizvodnih   procesov.      Željene         cilje         in        rezultate            dosegamo            s            sodobno            opremo            od          transporta         in         skladiščenja,         preko         različnih         mlinov,        tudi         valjčnih,      s            hitrimi            in            natančnimi            mešalci            pa           do                končne                termične                obdelave                krmil                s              superkondicionerjem,            expandiranjem            in      peletiranjem.        Na            vseh            korakih            od            sprejemanja            surovin,          proizvodnih         procesov         do         odpreme         končnih         izdelkov,        spremljamo        parametre,    ki    določajo    končno    kakovost. Sprotna   in   končna   kontrola   odreja,   ali   je   izdelek   primeren za    prodajo    ali    ne.        Celoten            proizvodni            sistem            je          organiziran            po            HACCP            programu.            Kontinuirano          pravilnost         vseh         postopkov         pri         proizvodnji      Brez         GSO        krmil         in         Ekoloških         krmil         nadzoruje         IKC         –         Inštitut         za        kontrolo         in         certifikacijo         UM,         Maribor.         Z         njihove        strani            imamo        zato            pridobljen            certifikat            za          proizvodnjo         po         sistemu         »Brez         GSO         –         Brez         gensko        spremenjenih         organizmov©«         in         Ekološki         /      organic certifikat.                                                        Katalogi krmil                                
Na področju proizvodnje krmil Brez Gensko Spremenjenih Organizmov im  Kakovosti certifikat, ki dokazuje, da Izpolnjujemo vse zahteve po standardu "Brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov", kontrolira IKC Maribor
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
DIREKTOR PRODAJE KRMIL     Andrej Kotar   01/ 584 26 14  NAROČNIŠKI ODDELEK   01 / 584 26 65, 031 350 500 DIREKTOR PROIZVODNJE KRMIL   mag. Jože Draganjec   01/ 584 26 02   DIREKTOR NABAVE  mag. Aleš Zavadlal   01/ 584 26 35