Krmila

Proizvodnja krmil

Proizvodnja   krmil   ima   na   poslovnem   področju   krmil   družbe   Jata   Emona,   d.o.o.   že   več   kot   50   letno   tradicijo   in   trenutno     poteka na petih lokacijah: v Ljubljani, v Škofji Loki, v Novem Mestu, v Ljutomeru in v Ajdovščini.                     O s nova    za    porazdelitev    proizvodnje    po    posameznih    lokacijah    je   geografske   narave   in   specializacija   po   posameznih proizvodnih programih. Tako   v   največji   mešalnici   v   Ljubljani   in   v   manjši   v   Ljutomeru   proizvajamo   brez   GSO   (gensko   spremenjenih   organizmov)   in GSO   krmila   za   vse   vrste   in   kategorije   živali,   v   mešalnici   v   Ljubljani   poteka   tudi   proizvodnja   premiksov   in   mineralno vitaminskih    dodatkov.    V    mešalnicah    v    Novem    mestu    in    v    Ajdovščini    proizvajamo    le    krmila    brez    GSO,    v    mešalnici Ajdovščina    pa    tudi    krmila    ekološkega    programa.    V    mešalnici    Škofja    Loka    pa    glede    na    proizvodni    program    lahko uporabljamo tudi ribjo moko. Na   vseh   lokacijah      uporabljamo   le   najkakovostnejše   surovine,   katerih   kakovost   se   preverja   že   na   izvoru   pri   dobavitelju   in nato na samem vhodu v mešalnice. Del žit je tudi domačega porekla in jih odkupujemo neposredno od slovenskih proizvajalcev. Kljub   različnim   lokacijam,   je   proizvodnja   vodena   centralno,   prav   tako   so   centralno   organizirani   vzporedni   oddelki,   kot   je nabava   surovin,   prodaja   izdelkov,   tehnološka   služba   in   kontrola   kakovosti.   Naši   glavni   cilji,   so   maksimalna   in   stabilna kakovost   izdelkov,   pravočasna   priprava   in   odprema   izdelkov   končnim   kupcem   in   optimalna   učinkovitost   in   racionalnost proizvodnih procesov. Želene   cilje   in   rezultate   dosegamo   s   sodobno   opremo   od   transporta   in   skladiščenja,   preko   različnih   mlinov,   tudi   valjčnih, s    hitrimi    in    natančnimi    mešalci    pa    do    končne    termične    obdelave    krmil    s    superkondicionerjem,    expandiranjem    in peletiranjem.   Na   vseh   korakih   od   sprejemanja   surovin,   proizvodnih   procesov   do   odpreme   končnih   izdelkov,   spremljamo parametre, ki določajo končno kakovost. Sprotna in končna kontrola odreja, ali je izdelek primeren za prodajo ali ne. Celoten   proizvodni   sistem   je   organiziran   po   HACCP   programu.   Kontinuirano   pravilnost   vseh   postopkov   pri   proizvodnji Brez   GSO   krmil   in   Ekoloških   krmil   nadzoruje   IKC   –   Inštitut   za   kontrolo   in   certifikacijo   UM,   Maribor.   Z   njihove   strani   imamo zato   pridobljen   certifikat   za   proizvodnjo   po   sistemu   »Brez   GSO   –   Brez   gensko   spremenjenih   organizmov©«   in   Ekološki   / organic certifikat.           Katalogi krmil                                
Na področju proizvodnje krmil Brez Gensko Spremenjenih Organizmov imamo  Kakovosti certifikat, ki dokazuje, da Izpolnjujemo vse zahteve po standardu "Brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov", kontrolira IKC Maribor
DIREKTOR PRODAJE KRMIL  Andrej Kotar    01/ 584 26 14   NAROČNIŠKI ODDELEK   01 / 584 26 65, 031 350 500 DIREKTOR PROIZVODNJE KRMIL   mag. Jože Draganjec    01/ 584 26 02    DIREKTOR NABAVE  mag. Aleš Zavadlal    01/ 584 26 35
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Krmila

Proizvodnja krmil

Proizvodnja   krmil   ima   na   poslovnem   področju   krmil   družbe Jata   Emona,   d.o.o.   že   več   kot   50   letno   tradicijo   in   trenutno     poteka   na   petih   lokacijah:   v   Ljubljani,   v   Škofji   Loki,   v   Novem Mestu, v Ljutomeru in v Ajdovščini.                     O s nova      za      porazdelitev      proizvodnje      po      posameznih   lokacijah       je      geografske      narave      in      specializacija      po posameznih proizvodnih programih. Tako   v   največji   mešalnici   v   Ljubljani   in   v   manjši   v   Ljutomeru proizvajamo   brez   GSO   (gensko   spremenjenih   organizmov) in   GSO   krmila   za   vse   vrste   in   kategorije   živali,   v   mešalnici   v Ljubljani   poteka   tudi   proizvodnja   premiksov   in   mineralno vitaminskih   dodatkov.   V   mešalnicah   v   Novem   mestu   in   v Ajdovščini    proizvajamo    le    krmila    brez    GSO,    v    mešalnici Ajdovščina   pa   tudi   krmila   ekološkega   programa.   V   mešalnici Škofja     Loka     pa     glede     na     proizvodni     program     lahko uporabljamo tudi ribjo moko. Na     vseh     lokacijah          uporabljamo     le     najkakovostnejše surovine,    katerih    kakovost    se    preverja    že    na    izvoru    pri dobavitelju in nato na samem vhodu v mešalnice. Del    žit    je    tudi    domačega    porekla    in    jih    odkupujemo neposredno od slovenskih proizvajalcev. Kljub   različnim   lokacijam,   je   proizvodnja   vodena   centralno, prav   tako   so   centralno   organizirani   vzporedni   oddelki,   kot je   nabava   surovin,   prodaja   izdelkov,   tehnološka   služba   in kontrola    kakovosti.    Naši    glavni    cilji,    so    maksimalna    in stabilna   kakovost   izdelkov,   pravočasna   priprava   in   odprema izdelkov    končnim    kupcem    in    optimalna    učinkovitost    in racionalnost proizvodnih procesov. Želene   cilje   in   rezultate   dosegamo   s   sodobno   opremo   od transporta    in    skladiščenja,    preko    različnih    mlinov,    tudi valjčnih,    s    hitrimi    in    natančnimi    mešalci    pa    do    končne termične       obdelave       krmil       s       superkondicionerjem, expandiranjem     in     peletiranjem.     Na     vseh     korakih     od sprejemanja    surovin,    proizvodnih    procesov    do    odpreme končnih     izdelkov,     spremljamo     parametre,     ki     določajo končno   kakovost.   Sprotna   in   končna   kontrola   odreja,   ali   je izdelek primeren za prodajo ali ne. Celoten     proizvodni     sistem     je     organiziran     po     HACCP programu.    Kontinuirano    pravilnost    vseh    postopkov    pri proizvodnji   Brez   GSO   krmil   in   Ekoloških   krmil   nadzoruje   IKC –   Inštitut   za   kontrolo   in   certifikacijo   UM,   Maribor.   Z   njihove strani   imamo   zato   pridobljen   certifikat   za   proizvodnjo   po sistemu      »Brez      GSO      –      Brez      gensko      spremenjenih organizmov©« in Ekološki / organic certifikat.           Katalogi krmil                                
Na področju proizvodnje krmil Brez Gensko Spremenjenih Organizmov imamo  Kakovosti certifikat, ki dokazuje, da Izpolnjujemo vse zahteve po standardu "Brez GSO - brez gensko spremenjenih organizmov", kontrolira IKC Maribor
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
DIREKTOR PRODAJE KRMIL     Andrej Kotar   01/ 584 26 14  NAROČNIŠKI ODDELEK   01 / 584 26 65, 031 350 500 DIREKTOR PROIZVODNJE KRMIL   mag. Jože Draganjec   01/ 584 26 02   DIREKTOR NABAVE  mag. Aleš Zavadlal   01/ 584 26 35