Smo vodilni oskrbovalec slovenskega trga s krmili za živinorejo in jedilnimi jajci. Na   področju    krmil    zagotavljamo   živinorejcem   v   regiji   vrhunski   servis   z   najsodobnejšimi,   varnimi   in   kakovostnimi prehranskimi    proizvodi    za    prirejo    in    jim    s    cenami    naših    proizvodov,    prehranskim    svetovanjem,    logistiko    in    hitro odzivnostjo zagotavljamo konkurenčne pogoje za njihovo proizvodnjo mesa, mleka in jajc. Cilj   perutninske   dejavnosti    je   oskrba   slovenskega   trga   s   svežimi   jedilnimi   jajci,   živalim   in   okolju   prijazne   prireje različnih tipov, odličnost v pakiranju, dostavi in informacijski podpori kupcem. Na   programu   repro    zagotavljamo   kakovostne   in   cenovno   konkurenčne   dan   stare   piščance   za   pitanje,   dan   stare nesnice preverjenega porekla in kakovostno zdravstveno zaščito. OSNOVNI PODATKI   DEJAVNOST DRUŽBE KAPITALSKE POVEZAVE JATA EMONA je večinski lastnik družb:  
Firma: Matična štev.: Šifra dejavnosti: Sedež družbe: Davčna štev.: Jata Emona proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. 2249499000 10.910 Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana SI37638343
Področje krmil obsega proizvodnjo in prodajo krmil in surovin, Področje perutnine obsega proizvodnjo in prodajo jedilnih in valilnih jajc ter rejo in prodajo perutnine, Področje dietetike obsega razvoj in prodajo dietetskih proizvodov, Področje organskih gnojil Bogatin, obsega proizvodnjo in prodajo peletiranih organskih gnojil.
KRAS mesnopredelovalna ind. d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka (prireja piščančjega, puranjega, kunčjega mesa ter predelava mesa) DOBRODEJ d.o.o., Holcerjeva ul. 27, 2204 Miklavž na Dravskem polju (krmni dodatki) EMONA RCP d.o.o. Razvojni center za prehrano Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana (laboratorij in razvoj)
TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 548 31 32  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
Smo     vodilni     oskrbovalec     slovenskega     trga     s     krmili     za živinorejo in jedilnimi jajci. Na     področju      krmil      zagotavljamo     živinorejcem     v     regiji vrhunski   servis   z   najsodobnejšimi,   varnimi   in   kakovostnimi prehranskimi    proizvodi    za    prirejo    in    jim    s    cenami    naših proizvodov,    prehranskim    svetovanjem,    logistiko    in    hitro odzivnostjo    zagotavljamo    konkurenčne    pogoje    za    njihovo proizvodnjo mesa, mleka in jajc. Cilj    perutninske    dejavnosti     je    oskrba    slovenskega    trga    s svežimi    jedilnimi    jajci,    živalim    in    okolju    prijazne    prireje različnih   tipov,   odličnost   v   pakiranju,   dostavi   in   informacijski podpori kupcem. Na   programu   repro    zagotavljamo   kakovostne   in   cenovno konkurenčne    dan    stare    piščance    za    pitanje,    dan    stare nesnice    preverjenega    porekla    in    kakovostno    zdravstveno zaščito. OSNOVNI PODATKI   DEJAVNOST DRUŽBE KAPITALSKE POVEZAVE JATA EMONA je večinski lastnik družb:  
Firma: Matična štev.: Šifra dejavnosti: Sedež družbe: Davčna štev.: Jata Emona proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. 2249499000 10.910 Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana SI37638343
Področje krmil obsega proizvodnjo in prodajo krmil in surovin, Področje perutnine obsega proizvodnjo in prodajo jedilnih in valilnih jajc ter rejo in prodajo perutnine, Področje dietetike obsega razvoj in prodajo dietetskih proizvodov, Področje organskih gnojil Bogatin, obsega proizvodnjo in prodajo peletiranih organskih gnojil.
KRAS mesnopredelovalna ind. d.o.o., Šepulje 31, 6210 Sežana PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, 6257 Pivka (prireja piščančjega, puranjega, kunčjega mesa ter predelava mesa) DOBRODEJ d.o.o., Holcerjeva ul. 27, 2204 Miklavž na Dravskem polju (krmni dodatki) EMONA RCP d.o.o. Razvojni center za prehrano Kavčičeva 72, 1000 Ljubljana (laboratorij in razvoj)
JATA EMONA d.o.o. LJUBLJANA
TAJNIŠTVO   01/ 528 19 13 DIREKTOR DRUŽBE             Stojan Hergouth  01/ 528 19 13 FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  Alenka Kop, direktorica  01/ 548 31 32  INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE Drago Kisilak, direktor  01/ 548 31 15